Koncert muzyczny „Pamięci Żołnierzy Niezłomnych”

„Co możemy dać oprócz wielkich słów i symbolicznych gestów? Cokolwiek by to miało być, pamiętajmy, byśmy wzrok mieli utkwiony w „Łączce”.
Bo „Łączka” to Polska! Bo Polska to „Łączka”!..”
Bazylika św. Trójcy w Kobyłce nie tylko cieszy oczy wspaniałą architekturą, ale też od dłuższego czasu jest miejscem spotkań ze sztuką. Tu bowiem odbywają się piękne koncerty gromadzące tłumy słuchaczy. Tu goszczą wspaniali artyści z kraju i zagranicy podziwiając naszą Perłę Baroku na Mazowszu. Tu dzięki przychylności gospodarza, dziekana księdza Jana Andrzejewskiego nasi mieszkańcy mogą dzielić się miłością do muzyki i poezji. Większość tych koncertów to inicjatywa naszych lokalnych muzyków, społeczników, stowarzyszeń.


Koncerty te często są piękną oprawą dla ważnych wydarzeń. Podobnie było w niedzielę 6 marca. W przejmującym skupieniu publiczności odbył się niezwykły, poruszający koncert poetycko – muzyczny „Pamięci Żołnierzy Niezłomnych”, oparty na poezji jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów Przemysława Dakowicza. Interpretacji podjął się Jerzy Zelnik, polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Muzykę skomponował Mikołaj Hertel. Teksty śpiewała Ewelina Siedlecka – Kosińska z towarzyszeniem Katarzyny Kamer (wiolonczela), Piotra Rodowicza (kontrabas) i Mikołaja Hertla (fortepian). Utwory przeplatane były komentarzem samego Przemysława Dakowicza. Wiersze pochodzą z tomiku "Łączka", za który poeta otrzymał w 2014 roku nagrodę literacką im. ks. Jana Twardowskiego.
Sam autor mówił o powodach, które skłoniły go do napisania tomiku "Łączka":
„Teren dzisiejszej kwatery „Ł” tuż po II wojnie światowej leżał poza obszarem właściwego cmentarza. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego doszło do wniosku, że miejsce to idealnie nadaje się do przeprowadzenia tajnych pochówków. W doły kopane na „Łączce” wrzucano ciała zamordowanych w więzieniu mokotowskim. Ponieważ do aresztu na Rakowieckiej trafiali najpilniej poszukiwani uczestnicy ruchu antykomunistycznego, „Łączka” zmieniła się z czasem — wbrew intencjom oprawców i grabarzy — w coś rodzaju panteonu polskiego podziemia niepodległościowego, ukrytych katakumb Polski niezłomnej. Kamień odrzucony przez budowniczych stał się kamieniem węgielnym. Tę prawdę dostrzegamy jednak dopiero dziś. Wtedy, na przełomie lat 40. i 50., mogło się wydawać,
że wszelki ślad po Fieldorfie, Pileckim, Dekutowskim, Szendzielarzu, Kasznicy i setkach innych zaginął bezpowrotnie, że nie ma najmniejszych szans na odnalezienie ich szczątków(…)
Prace wykopaliskowe i identyfikacyjne podjęte na terenie „Łączki” w ostatnich latach to początek długiego procesu odzyskiwania pamięci przez polską wspólnotę. Kwaterę „Ł” bez trudu uznać można za figurę naszej zbiorowej świadomości. To, co w niej najcenniejsze, co jest fundamentem wspólnotowej tożsamości, ukryte jest najgłębiej, spoczywa w mrokach niepamięci/podświadomości. Ten fundament musimy wydobyć na światło dzienne, musimy zdać sobie sprawę, skąd idziemy i jaki jest nasz początek. Tylko wtedy odzyskamy zdolność rozumienia naszej teraźniejszości (...)”
Cisza podczas i ogromne brawa po koncercie świadczyły, iż ta poetycko – muzyczna lekcja historii trafiła prosto do serc słuchaczy i z pewnością zostanie na długo w ich pamięci.
Inicjatorką koncertu była mieszkanka Kobyłki, artystka Ewelina Siedlecka - Kosińska - absolwentka klasy skrzypiec prof. T. Gadziny i klasy śpiewu prof. B. Betley Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina
w Warszawie.
Całe wydarzenie koordynował kobyłkowski społecznik i animator, przewodniczący powiatowej Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Andrzej Zbyszyński, który zajął się także nagłośnieniem
i obsługą akustyczną.
Koncert był firmowany przez Agencję Artystyczną Harmonium Consulting i współorganizowany przez Powiat Wołomiński. Patronat nad koncertem objęli dziekan ks. Jan Andrzejewski i starosta wołomiński Kazimierz Rakowski. Mecenat nad koncertem objęli członkowie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej: Izabela Muszyńska, Beata Dąbrowska, Anita Piotrowska, Edyta Walczuk, Paweł Majkowski, Hubert Gniadowicz, Robert Denis i Andrzej Zbyszyński.
Sponsorzy wydarzenia to: Piekarnia Szwajcarska Inter Europol z Marek oraz Pan Lucjan Jamiołkowski.
Patronat medialny: Radio Fama, Moja Gazeta Regionalna, Fakty WWL, Życie Powiatu na Mazowszu.

U.K.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *